De Scrum Master die plant toch de meetings in?

 

“De Scrum Master is toch degene die de meetings inplant?”

“Het is wel belangrijk dat de Scrum Master niet teveel tijd verliest aan deze rol”

 

De verantwoordelijkheden van Scrum Master
In dit eerste deel gaan we in op wat Scrum Master precies doet en welke verantwoordelijkheden deze heeft. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de Scrum Master is om drie verschillende “rollen” te ondersteunen, namelijk:

 1. De developers
 2. De product owner
 3. De organisatie

In mijn ervaring zie ik dat veel Scrum Masters gezien worden als de facilitators van de Scrum events en probleemoplossers. Hierbij wordt dus veel gefocust op de developers en minder op de Product Owner en vooral niet op de Organisatie. In mijn ogen kan het faciliteren wel een eerste stap zijn van de Scrum Master, maar hiermee alleen haal je zeker niet het volledige potentieel uit deze rol. Dus zonde om deze rol niet breder te zien.

In potentie kan de Scrum Master een enorme impact hebben in hoe het team samenwerkt met de Product Owner in het creëren van waarde en met het bedrijf om belemmeringen weg te nemen en te kijken naar de hele keten van ontwikkeling en niet alleen het stuk in de sprint. Wij zien dat zodra de Scrum Master een bredere blik krijgt binnen de organisatie, deze steeds meer mogelijkheden ziet om een beter team, een betere flow en betere resultaten te realiseren met het team. Dit leidt tot meer skills en kennis en erg belangrijk: een grotere impact. Hiervoor zal doorgaans ook meer tijd nodig zijn omdat er meer eigenaarschap zal zijn van de Scrum Master.

De Scrum Master is dus verantwoordelijk voor het brengen van flow in het team. Hierbij gaat het over de samenwerking en processen van het team in hun omgeving. En vergeet niet dat elk team en nieuw project of product weer komt met nieuwe uitdagingen, zodat scrum masters zich altijd weer aan moeten passen om de beste Scrum Master te zijn voor de nieuwe situatie om hun team zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

De stijlen van een Scrum Master
De Scrum Master zal zijn rol steeds op een andere manier inzetten bij het ondersteunen van de developers, de Product Owner en de organisatie. Omdat personen en situaties verschillen kunnen er verschillende stijlen aangenomen worden om zoveel mogelijk impact te hebben. Deze stijlen kunnen als volgt omschreven worden.

De Scrum master als:

 1. Trainer
  Het aanleren van Scrum, Agile practices, samenwerking en nieuwe tools.
 2. Coach/Mentor
  Het coachen van het team en het mentoren in zelforganiserendheid door o.a. te observeren, benoemen en sterke vragen te stellen.
 3. Probleem oplosser
  Het oplossen van obstakels die het team belemmeren in zijn voortgang.
 4. Samenwerkingsdirigent
  Degene die het team leert samenwerken en he team prikkelt om beter samen te werken.
 5. Conflict navigator
  Het team door moeilijke situaties en conflicten heen navigeren.
 6. Facilitator
  Het faciliteren van bijvoorbeeld events, workshops, gesprekken.

Deze stijlen worden omschreven in het boek ‘Coaching Agile Teams’ van Lyssa Adkins. Een geweldig boek wat ik je zeker kan aanraden als je hierover verder wil lezen en wat bij mij tijdens het meerdere malen lezen al vele ezelsoren heeft gekregen.

Tot slot zou ik jou willen uitdagen om eens na te denken over jouw visie op een goede Scrum Master. In deze blog heb je kennisgemaakt met de verantwoordelijkheden van de Scrum Master en de verschillende stijlen die hij kan hanteren om het team te ondersteunen. Hoe zie je het in jouw werk of in jouw organisatie? Is de Scrum Master alleen faciliterend aan het team, of ondersteund deze ook de rest van de organisatie. Welke stijlen herken jij die jij of jouw Scrum Master vaak aanneemt? En welke wat minder vaak of niet?

In het volgende blog zal ik verder ingaan op het vraagstuk over fulltime versus parttime Scrum Masters. Tot dan!