Coaching van sterke Agile (Scrum) teams

Wij geloven in de kracht van teams. Daarom bouwen wij van groepen individuen sterke Agile teams en begeleiden we Agile organisatie-transities.
Naast onze kennis in Agile & Scrum en coaching-skills gebruiken wij ook onze achtergrond in (team)sport.

Waarom zetten wij in op teams?

Als mensen zijn we gewend om in groepen te leven en sterke verbindingen te hebben met een groep. Dit noemen wij teams. Iedereen verdient het om onderdeel te zijn van een geweldig team, daarom bouwen wij van groepen individuen sterke Agile teams die actief elke uitdaging samen aangaan. Wij zien elke keer weer dat mensen in sterke Agile teams meer waarde en sneller betere producten realiseren. En ook belangrijk: dat ze gelukkiger zijn, omdat door de onderlinge verbondenheid in teams mensen beter leren, zich beter voelen, creatiever zijn, op elkaars ideeën voortbouwen, elkaar aanvullen in kennis, kunde & persoonlijkheid en daardoor meer succesvol zijn.

Wat is onze insteek bij coaching?

Onze insteek is altijd samenwerking met de opdrachtgever. Met onze kennis en ervaring hebben we al diverse Agile organisatie-transities begeleid en sterke Agile Scrum teams gebouwd en tegelijkertijd is elke nieuwe samenwerking ook weer een eerste keer. We kiezen dan ook bewust voor een Agile aanpak van de coaching wat ruimte biedt om snel bij te kunnen sturen waar dit gewenst is. In het kort betekent dit dat we werken in iteraties en met een klein kernteam, dat jullie zelf samenstellen na elke coachingiteratie, gezamenlijk inspecteren wat de resultaten zijn, focus bepalen voor de komende iteratie en bedenken hoe we als coach het beste hierin kunnen samenwerken en ondersteunen. Want een plan is doorgaans al achterhaald als het gemaakt is, maar samen ervaren en plannen is zeer waardevol.

Voorafgaand aan elk coachingstraject doen we een intake waarin we stilstaan bij de huidige situatie en de gewenste situatie. Dat creert een vertrekpunt en focus om vervolgens aan de slag te gaan, stap voor stap te ontwikkelen, uitdagingen te creëren en te groeien naar een sterk Agile (Scrum) team.

Wat kun je van ons verwachten?

De Agile coaching vindt plaats op het vlak van:

  • Het Scrumteam.
  • De invloedsfeer van het team (zoals stakeholders, klanten, management).
  • De organisatie (naar behoefte).

Concreet en praktisch betekent dit bijvoorbeeld dat als coach we helpen in het voorbereiden van de Scrum Events, in het transparant maken van de werkvoorraad en voortgang, in het begeleiden van de samenwerking met de Stakeholders om ze goed te betrekken en te informeren voor een succesvolle samenwerking met het Scrumteam.

Hierbij onderscheiden we drie stappen:

  • Het voordoen: Het juiste voorbeeld geven als Agile coach in bijvoorbeeld het faciliteren van een goede Retrospective of vormgeven van de Product Backlog.
  • Het samen doen. Hierbij bereiden we samen bijvoorbeeld een Sprint Review voor of een Roadmap sessie.
  • Het zelf doen: Hierbij doet het team het zelf en geeft de coach feedforward om het verbeterproces te versnellen en een spiegel voor te houden.

Teamontwikkeling is in onze ogen onmisbaar, omdat teams voor ons onderdeel zijn van de essentie van Agile werken. We besteden dan ook gericht aandacht en tijd aan teamontwikkeling met onze kennis over teams & teamdynamiek.

Vanuit onze ervaring weten wij dat de coaching zorgt dat het team zich op de inhoud kan blijven richten, zich richt op datgene waar hun passie echt ligt, en dat door de samenwerking met ons als coach sneller resultaat van de Agile manier van werken ziet & ervaart.

Met wie bouw(d)en we al sterke Agile teams en wat zeggen zij over werken met Scrumit?

“Although we currently all work from home, Wessel still knows exactly when and how to coach us. During our online sessions he is present in the background, observing the group dynamics and providing specific advice based on those observations. We are always eager to implement his ideas and incrementally improving our way of scrumming. Thanks for all your positive energy so far.”

Pascal Suppers,  Managing director DataHub Maastricht University(universiteit en ziekenhuis)

Opdracht: Opstarten en begeleiden van een nieuw Agile Scrumteam bij DataHub MUMC (Maastricht University and Maastricht Hospital).

“Met de manier van werken van Esther was ik in staat om in korte tijd ter zake te komen. Ze windt er geen doekjes om en eerlijk gezegd: I love it. Ze durft de gevoelige punten aan te tikken om in no time samen tot een oplossing te komen.”

Willemijn Veerman, teamlid eigen start-up van Future Proof

Opdracht: Proces-begeleiden & coachen van meerdere Agile teams met het opzetten van eigen start-up gericht op een toekomst die mooier, socialer en duurzamer is in het kader van Future Proof Eindhoven- in opdracht van Starters4Communities.

Zin om te ontdekken of en hoe coaching jou, jouw team en jouw organisatie verder kan helpen?

Wij staan altijd open voor nieuwe uitdagingen!

Laten we elkaar ontmoeten en samen mogelijkheden verkennen of en hoe coaching jou, jouw team en jouw organisatie kunnen helpen. Neem contact op met Esther via [email protected] of 06-4138 5275.