Agile coaching op de (digitale) werkvloer

Is uw bedrijf van plan om scrum te implementeren of loopt u binnen uw organisatie tegen problemen aan? Scrumit biedt u coaching aan bij de Agile (Scrum) transitie binnen uw bedrijf. Hierbij staat uw behoefte centraal. In samenspraak worden doelstellingen opgesteld en wordt er een coachingtraject voorgesteld om in deze behoefte te voorzien.

Gedurende het traject wordt er ook gewerkt in coaching-sprints. Per coaching-sprint (vaak 4 teamsprints) wordt bekeken hoe het team functioneert op een aantal punten: Scrum kennis, toepassing van Scrum binnen de rollen, team dynamiek, etc. Vanuit deze stand van zaken wordt in samenspraak bepaald wanneer de Scrumit coach aanwezig zal zijn en op welke punten de coaching plaats zal vinden. Hierdoor vind elke sprint prioritering plaats en is het traject flexibel en altijd op maat voor uw team en organisatie.

Doelen
In samenspraak met uw organisatie analyseren we de verbeterpunten binnen het proces, de teams en de organisatie.

Doelgroep
Agile Coaching begeleidt bedrijven die met scrum willen beginnen of scrum effectiever willen toepassen binnen de organisatie. Ervaring met scrum is dus geen vereiste.

Kosten
Op basis van de doelstelling wordt er een visie bepaald en wordt er een eerste inschatting gemaakt van de benodigde uren per tijdsvak. Hierbij wordt er een aanbod voorgelegd aan u als klant om te beslissen. Per coaching-sprint (vaak 4 teamsprints van uw team) wordt er opnieuw bepaald wat de benodigde inzet is.

Benieuwd naar de coachingsmogelijkheden bij uw bedrijf?