, ,

Scrum Master is dat een full-time job?

Hoe staat het er ook alweer voor met mijn Scrum Master taken? Het was weer een drukke sprint en ik moet eerlijk bekennen dat ik het overzicht een beetje kwijt ben, er is gewoon zoveel development werk dat gedaan moet worden en ik ben natuurlijk buiten mijn Scrum Master rol ook één van de meest ervaren developers, dus moet ik wel programmeren om het tempo erin te houden…

Herkenbaar?

Wij zien binnen bedrijven waar wij coachen dat er zeer verschillend naar de Scrum Master rol wordt gekeken en dat in deze bedrijven, het altijd een onderwerp van discussie is: Werken we met full time Scrum Masters of niet? En hoeveel teams kan een Scrum Master dan hebben?

Vaak zie je hierin het volgende zienswijze van de manager over een full-time Scrum Master:

 1. Dan hebben we minder mensen die hands-on aan het product bezig zijn
 2. Het is teveel overhead
 3. Dit kan ik niet betalen

Vaak wordt er hierbij onderschat hoeveel tijd het kost in een team als ze niet in flow zijn en samen niet effectief tot beslissingen komen. (Denk hierbij bijvoorbeeld aan ineffectieve communicatie) De vraag is dus: Hoeveel/wat kan een full-time Scrum Master onze organisatie opleveren? En dit antwoord kan per organisatie of zelfs per team verschillen.

Mike Cohn (een van mijn favoriete Agile bloggers) heeft hier een mooi voorbeeld van waarbij hij aanhaalt dat zeker elk team baat zou hebben bij een fulltime Scrum Master maar dat het economisch ook zeker niet voor elk team verantwoord is om dit te doen. Mijn stelling is dan ook niet dat bij elk bedrijf elk team een fulltime Scrum Master nodig heeft.

Mijn visie is dat Scrum Masters zich sneller kunnen ontwikkelen wanneer ze  zich fulltime bezig kunnen houden met Scrum Master zijn.  Daardoor ontwikkelt ook het zelforganiserende en het resultaat van de teams en de organisatie hier omheen sneller. Naar mijn inziens dient er een bewuste keuze gemaakt te worden en door te experimenteren, te reflecteren en aan te passen uiteindelijk bij de juiste fit voor jouw bedrijf te komen.

Punten om mee te nemen in de visie op Scrum Masters zijn:

 1. Werken we met full time Scrum Masters?
 2. Hoeveel tijd heeft een Scrum Master per team nodig?
 3. In welk stadium van zelforganiseren bevinden onze teams zich? (in het begin zal een Scrum Master veel tijd hieraan moeten besteden. Als dit niet gebeurt kan de voortgang afremmen waardoor ze altijd afhankelijk zullen blijven)
 4. Heeft één Scrum Master één team of meerdere teams?
 5. Welke verantwoordelijkheden liggen bij de Scrum Master?
 6. Hoe creëren we ruimte en een cultuur om deze Scrum Masters zich te laten ontwikkelen?
 7. Ondersteunt de Scrum Master alleen het development team of ook de Product Owner en de organisatie?

Hoe kijkt jouw organisatie aan tegen bovenstaande vragen?

Mijn mening is; ga het gesprek open aan tussen Scrum Master en management en creëer een visie. Betrek de Scrum Masters in het ontwikkelen van deze visie. Ben je nog niet zeker van de juiste beslissing? Bedenk een experiment en een looptijd hiervan om het samen te testen. Ga empirisch werken en ondervindt zo samen wat wel, maar ook wat niet werkt. Geef dus tijd en ruimte om deze visie ook uit te dragen aan je Scrum Masters. Reflecteer samen en geef voldoende ontwikkelingsmogelijkheden om te groeien in de Scrum Master rol en dan zal de organisatie verrast zijn hoe een Scrum Master het leven binnen de organisatie makkelijker en leuker kan maken 😊

Volgende keer het laatste deel van deze 3-delige reeks over Scrum Masterschap. Tot dan!

De Scrum Master die plant toch de meetings in?

 

“De Scrum Master is toch degene die de meetings inplant?”

“Het is wel belangrijk dat de Scrum Master niet teveel tijd verliest aan deze rol”

 

De verantwoordelijkheden van Scrum Master
In dit eerste deel gaan we in op wat Scrum Master precies doet en welke verantwoordelijkheden deze heeft. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de Scrum Master is om drie verschillende “rollen” te ondersteunen, namelijk:

 1. De developers
 2. De product owner
 3. De organisatie

In mijn ervaring zie ik dat veel Scrum Masters gezien worden als de facilitators van de Scrum events en probleemoplossers. Hierbij wordt dus veel gefocust op de developers en minder op de Product Owner en vooral niet op de Organisatie. In mijn ogen kan het faciliteren wel een eerste stap zijn van de Scrum Master, maar hiermee alleen haal je zeker niet het volledige potentieel uit deze rol. Dus zonde om deze rol niet breder te zien.

In potentie kan de Scrum Master een enorme impact hebben in hoe het team samenwerkt met de Product Owner in het creëren van waarde en met het bedrijf om belemmeringen weg te nemen en te kijken naar de hele keten van ontwikkeling en niet alleen het stuk in de sprint. Wij zien dat zodra de Scrum Master een bredere blik krijgt binnen de organisatie, deze steeds meer mogelijkheden ziet om een beter team, een betere flow en betere resultaten te realiseren met het team. Dit leidt tot meer skills en kennis en erg belangrijk: een grotere impact. Hiervoor zal doorgaans ook meer tijd nodig zijn omdat er meer eigenaarschap zal zijn van de Scrum Master.

De Scrum Master is dus verantwoordelijk voor het brengen van flow in het team. Hierbij gaat het over de samenwerking en processen van het team in hun omgeving. En vergeet niet dat elk team en nieuw project of product weer komt met nieuwe uitdagingen, zodat scrum masters zich altijd weer aan moeten passen om de beste Scrum Master te zijn voor de nieuwe situatie om hun team zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

De stijlen van een Scrum Master
De Scrum Master zal zijn rol steeds op een andere manier inzetten bij het ondersteunen van de developers, de Product Owner en de organisatie. Omdat personen en situaties verschillen kunnen er verschillende stijlen aangenomen worden om zoveel mogelijk impact te hebben. Deze stijlen kunnen als volgt omschreven worden.

De Scrum master als:

 1. Trainer
  Het aanleren van Scrum, Agile practices, samenwerking en nieuwe tools.
 2. Coach/Mentor
  Het coachen van het team en het mentoren in zelforganiserendheid door o.a. te observeren, benoemen en sterke vragen te stellen.
 3. Probleem oplosser
  Het oplossen van obstakels die het team belemmeren in zijn voortgang.
 4. Samenwerkingsdirigent
  Degene die het team leert samenwerken en he team prikkelt om beter samen te werken.
 5. Conflict navigator
  Het team door moeilijke situaties en conflicten heen navigeren.
 6. Facilitator
  Het faciliteren van bijvoorbeeld events, workshops, gesprekken.

Deze stijlen worden omschreven in het boek ‘Coaching Agile Teams’ van Lyssa Adkins. Een geweldig boek wat ik je zeker kan aanraden als je hierover verder wil lezen en wat bij mij tijdens het meerdere malen lezen al vele ezelsoren heeft gekregen.

Tot slot zou ik jou willen uitdagen om eens na te denken over jouw visie op een goede Scrum Master. In deze blog heb je kennisgemaakt met de verantwoordelijkheden van de Scrum Master en de verschillende stijlen die hij kan hanteren om het team te ondersteunen. Hoe zie je het in jouw werk of in jouw organisatie? Is de Scrum Master alleen faciliterend aan het team, of ondersteund deze ook de rest van de organisatie. Welke stijlen herken jij die jij of jouw Scrum Master vaak aanneemt? En welke wat minder vaak of niet?

In het volgende blog zal ik verder ingaan op het vraagstuk over fulltime versus parttime Scrum Masters. Tot dan!

,

De belangrijkste tool voor elke Scrum Master

Mooi om te zien dat je interesse gewekt is! De Scrum Master heeft namelijk de belangrijke taak om de flow goed in het team te krijgen en te houden. Scrum zelf benoemt hierbij geen specifieke tools, maar die zijn er wel. Wat denk jij dat de nuttigste tool is voor een Scrum Master?

……..Inderdaad: krachtige vragen stellen!

Dit heeft twee redenen:

 • In Agile teams gaan we er vanuit dat de gecombineerde denkkracht en creativiteit van de teamleden altijd groter is dan van het individu en hier geloof ik heilig in.
 • Zelforganiserende teams ontstaan niet doordat 1 iemand continu richting geeft aan de denkrichting en ze telkens één kant op stuurt. Hoe vaker we samen de koers bepalen als team hoe beter we hierin worden en hoe meer eigenaarschap we zullen nemen.

Als we ervan uitgaan dat we het team en het teamlid verder helpen door hem/haar zelf na te laten denken over de uitdaging, dan hebben we een mooi uitgangspunt om als Scrum Master mooie open vragen te stellen. Als Scrum Master is het belangrijk om veel open vragen te gebruiken omdat die je teamleden zullen activeren om zelf na te denken en keuzes te maken. Gesloten vragen werken daarentegen minder effectief, daarom is het goed om heel even stil te staan bij het verschil tussen open en gesloten vragen.

Een veel gebruikte gesloten vraag is bijvoorbeeld: Is iedereen het hiermee eens? Je wordt hiermee uitgenodigd om “ja” of “nee” te antwoorden. In een open vraag daarentegen zal je altijd uitgedaagd worden om zelf je gedachten te ordenen en een antwoord daaruit te formuleren. De vraag die je op dit moment zou kunnen stellen is bijvoorbeeld “Wat is hierin voor jou de grootste uitdaging?”

In “The Coaching Habit van Michael Bungay Stanier”, een aanrader voor iedereen die meer wil lezen over coaching, kwam ik een aantal mooie vragen tegen. Hieronder enkele van mijn favoriete vragen die ik zelf vaak gebruik als Scrum Master of als Agile coach.

 

Wat is de echte uitdaging hier voor jou?
Deze vraag kan je bijvoorbeeld gebruiken als er zich een probleem voordoet, alleen je wil duidelijkere krijgen wat de uitdaging is en ook specifiek waarom dit voor je gesprekspartner een uitdaging is.

Wat was het meest nuttige voor jou?
Deze kan je bijvoorbeeld gebruiken na een meeting met het team of na een 1-op-1 gesprek. Zelfs in de meeste zinloze discussie is er altijd 1 punt dat het nuttigste is.

Hoe kan ik je helpen?
De vraag voor elke Scrum Master. Hij lijkt heel eenvoudig, maar deze vraag stellen betekent niet dat je meteen op het eerste probleem duikt wat aangegeven wordt. Het is een uitnodiging voor de ander om na te denken hoe deze persoon geholpen kan en wil worden en hoe jij als Scrum Master of coach hieraan kan bijdragen.

Wat heb je tot nu toe geprobeerd?
Als jij als Scrum Master gezien wordt als de probleemoplosser is dit een hele sterke om je teamlid na te laten denken welk initiatief zij zelf al hebben geprobeerd om het probleem op te lossen.

 

Uiteraard zijn er nog vele vragen om te stellen en is er niet één magische vraag waarbij je altijd alles oplost. Nee het gaat juist vooral om in een staat van “zijn” te komen waarbij je de oplossing bij het team laat. Door goede open vragen aan ze te stellen daag je je ze uit om na te denken en hun gedachten te ordenen en te uiten, zodat hier als team verder op gebouwd kan worden. Zo ontstaat er een goede flow in het Agile werken. De manier waarop je de vragen stelt en wanneer je welke vraag inzet is uiteraard bepalend voor het proces. Dus zoek vooral ook je eigen vragen en “tone of voice” die bij je past als Scrum Master.

In mijn volgende blog zal ik verder ingaan op tips voor het stellen van goede vragen en natuurlijk op het luisteren, want zonder luisteren heeft goede vragen stellen geen nut.

Om af te sluiten nog één vraag: “Wat is jouw favoriete open vraag om te stellen aan jouw team?”