Agile Scrum

Wat is Scrum?

Scrum is een raamwerk om als organisatie flexibel in te kunnen spelen op verandering. Dit gebeurt in de vorm van Scrumteams van maximaal 9 personen. De basis van Scrum is niet heel ingewikkeld. Scrum kent een aantal vaste rollen, events (ceremonies) en artifacts (lijsten). Hieronder zie je het overzicht in een figuur. Scrum lijkt bedrieglijk eenvoudig, alleen achter de simpele rollen, events en Artifacts schuilt een wezenlijk andere manier van werken gebaseerd op de 4 uitgangspunten van het Agile Manifesto. Waarbij de dikgedrukte woorden verkozen worden als uitgangspunt dat niet weg neemt dat de woorden aan de rechterkant ook nut hebben.

 • Individuen en interacties boven processen en middelen.
 • Functionaliteit boven uitvoerige documentatie
 • Samenwerking boven contractonderhandelingen.
 • Omgaan met verandering boven volgen van het plan.

Heb ik Scrum nodig?

Scrum is in elke sector toepasbaar. Om zinvol met Scrum aan de slag te gaan, heb je een hoeveelheid werk nodig die door meerdere mensen in een begrensde periode kan worden uitgevoerd. Scrum krijgt daarbij echt meerwaarde als er sprake is van een mate van onzekerheid, onvoorspelbaarheid en complexiteit. Hierbij enkele vragen om u te helpen de keuze te maken of Scrum toegevoegde waarde heeft voor uw organisatie.

 • Zijn uw projecten altijd op tijd klaar?
 • Is uw organisatie flexibel genoeg om zich snel aan te passen aan veranderingen in de behoefte van de klant of de omgeving?
 • Is uw organisatie gewend om in projecten te denken en werken?
 • Kunnen uw werknemers zich focussen op één project tegelijkertijd?
 • Wisselen uw medewerkers veel kennis en kunde uit?
 • Levert u altijd precies op wat klanten of stakeholders van u vragen?
 • Zijn uw stakeholders actief betrokken bij uw proces?
 • Onze huidige werkwijze levert veel werkplezier op voor het hele team?

Als u op bovenstaande vragen vaak “nee” heeft gedacht dan heeft uw organisatie ook profijt van de voordelen van Scrum.

Het Scrum Framework

Rollen

Product Owner
De persoon die verantwoordelijk is voor het bijhouden van de Product Backlog door de belangen van de stakeholders te vertegenwoordigen.

Scrum Master
De persoon verantwoordelijk voor het Scrum proces. Hij zorgt dat het Scrum proces correct gebruikt wordt en weet de voordelen te maximaliseren. Hij zorgt voor flow in het team en helpt belemmeringen weg te nemen.

Developers
Een cross functionele groep van mensen verantwoordelijk voor het opleveren van potentieel opleverbare product increments op het einde van elke sprint .

Stakeholders
De mensen die het project mogelijk maken. Zij zijn alleen direct betrokken bij het proces tijdens de Sprint Reviews. Buiten dat hebben zij alleen invloed op het team door hun behoeftes te bespreken met de Product Owner. Meestal zijn de belangrijkste stakeholders; managers, klanten en gebruikers.

Artifacts

Product Backlog
Een gegprioriteerde lijst van requirements (wensen en eisen) die het team gebruikt voor één product. In Scrum worden de requirements vormgegeven door “User stories”. Iedereen kan items toevoegen aan de Backlog, maar de Product Owner is de enige die deze kan prioriteren. Stories in de Product Backlog bevatten ruwe inschattingen over zowel business value als development effort.

Sprint Backlog
Een lijst van werk dat het development team moet doen tijdens de Sprints. De lijst is gecreëerd door het selecteren van User stories van de Product Backlog totdat het team voelt dat zij genoeg werk hebben dat zij daadwerkelijk af kunnen maken in de sprint. De stories worden vertaald in taken door het Development team. De Sprint Backlog bevat ook een statusupdate over de huidige sprint met daarin de kolommen “to do”, “in progress” en “done”.

User stories
Een omschrijving van een bepaalde functionaliteit of klantbehoefte, beschreven vanuit het oogpunt van de gebruiker.

Taak
Een onderdeel werk die haalbaar zou moeten zijn binnen een dag en bij voorkeur eerder. Om een User story te implementeren moeten alle bijbehorende taken “done” zijn.

Burn down charts
Maken voor iedereen visueel hoeveel werk er gedaan is en nog gedaan moet worden. Het team gebruikt de Sprint burn down chart om de voortgang in een sprint te visualiseren.

Definition of Done (D.o.D.)
Een checklist van activiteiten die nodig zijn om te verklaren dat een Story klaar is om “live” te gaan. De D.o.D. wordt aan het begin van een project gedefinieerd, maar kan door het team altijd aangepast worden.

Events

Sprint Planning

Deel 1
1 uur per sprintweek
Wordt gehouden om het werk te selecteren dat klaar kan zijn voor de volgende sprint (de “wat”). De Product Owner licht de Stories op de Product Backlog toe aan het team en beantwoord hun vragen. Na de planning zou het team de requirements moeten begrijpen en commitment hebben voor de scope van de sprint.

Deel 2
1 uur per sprintweek
De ontwerpfase voor de geselecteerde User stories (de “hoe”). Het team bedenkt oplossingen voor de geselecteerde Stories en creëert taken per Story.

Daily Scrum
Maximaal 15 minuten
Korte staande meeting met een duidelijke timebox, elke dag op dezelfde tijd op dezelfde plek. Elk teamlid beantwoord drie vragen:
1. Wat heb ik gedaan sinds de vorige Daily Scrum?
2. Wat ga ik doen tot de volgende Daily Scrum?
3. Welke belemmeringen zie ik voor ons team?

Sprint Review
Ca. 60 minuten per sprintweek
Deze wordt gebruikt om te presenteren, testen en evalueren van het werk dat is voltooid tijdens de Sprint. Er is een actieve demonstratie van het werkende product increment.

Sprint Retrospective
Ca. 45 minuten per sprintweek
Een reflectie op de afgelopen sprint. Teamevaluatie die wordt gebruikt om het proces en de samenwerking continu te verbeteren. Twee belangrijke vragen die gesteld worden zijn.
1. Wat ging er goed tijdens de sprint.
2. Wat kan er verbeterd worden tijdens de volgende sprint?
Er zijn vele creatieve vormen voor de Retrospective.

Backlog Refinement
Maximaal 2 uur
Wordt gebruikt om nieuwe Backlog items te introduceren en in te schatten. Tevens worden acceptatie criteria vastgesteld voor de User stories en worden Stories opnieuw ingeschat indien nodig. Het event wordt ook gebruikt om grote Stories in kleinere Stories op te breken.

 

 

Scrum voor uw organisatie?

Vanuit Scrumit worden diverse actieve trainingen en coachingstrajecten aangeboden. Afhankelijk van de behoefte van uw team en de ervaring met scrum kiest u een training die bij u past.

Bij het samenstellen van de training en/of coaching houden wij rekening met uw doelstelling: de introductie van scrum, het vormen van een nieuw team of het versterken van een team gedurende het project. Het actief ervaren van de samenwerking en dynamiek binnen uw Scrumteam is altijd ons uitgangspunt.

Meer weten over Scrum?