Shu-Ha-Ri: een pad naar meesterschap

Als Agile Scrum coach en trainers krijgen we vaak de vraag hoe het beste met Agile Scrum in een organisatie gestart kan worden? Organisaties functioneren vaak al volgens een bepaalde structuur en verandering kan dan moeilijk zijn. Bij het invoeren van een nieuwe werkwijze worden al snel concessies gedaan en compromissen gesloten tussen de oude en de nieuwe werkwijze. En juist deze compromissen kunnen ervoor zorgen dat een verandering moeilijk voet in de aarde krijgt. Daarom adviseren wij om bij het Shu-ha-ri principe toe te passen.

 

Shu-ha-ri komt uit de Japanse vechtkunst en heeft als doel de leerling tot meester te maken bij het uitoefenen van vaardigheden en hun denkwijze. Deze groei tot meesterschap bestaat uit drie fases, namelijk de Shu-fase, de Ha-fase en de Ri-fase.

 

———

 

Shu: Voorbereiden van lichaam en geest

De leerling doet in deze precies wat de leraar hem voorschrijft. Het oefenen en testen van de voorgeschreven regels en voorbeelden van de leraar zorgen ervoor dat lichaam en geest de basis ervaren. In deze fase worden de regels nauwgezet gevolgd en volgt het principe dat er slechts één weg naar meesterschap is. Ook al zijn er in principe andere mogelijkheden, deze worden op dit moment nog niet verkend.

In Agile Scrum betekent dit dat het Scrum Framework volledig volgens de regels wordt toegepast. Ook al wordt op dit moment anders gewerkt in de organisatie. Alleen op deze manier kan volledig ervaren worden hoe het Scrum Framework bedacht is. Hoe je als team dit kunt laten werken, zonder dat meteen de hele organisatie om moet, is hier de uitdaging.

 

Ha: Verder zoeken en zichzelf verbeteren

Als de basis volledig bekend en ervaren is, dan is het tijd dat de leerling vragen gaat stellen. Waarom werkt het zo? Moet ik het wel op deze manier doen? Wat is het precieze idee erachter? Zijn er andere, misschien betere manieren om dit te doen?
Het doel van deze fase is om het vertrouwde los te laten of in een ander licht te plaatsen en nieuwe mogelijkheden gaan zien. Door de basis uit de Shu-fase brengt de leerling een goedgevulde rugzak mee om zijn proces te reflecteren. Deze reflectie levert zelfkennis op en draagt erbij om na te denken op welke punten het wellicht verstandig is om af te wijken van de basis.

 

In Agile Scrum betekent dit dat gekeken wordt naar welke zaken van het Scrum Framework goed en welke minder goed bij de organisatie passen. Hoe ga je plannen, ga je story points gebruiken, of gebruik je bijvoorbeeld helemaal geen estimation. Kortom het is tijd om te reflecteren en aan te passen waar nodig.

 

Ri: Het geleerde toepassen en doorgeven aan anderen

In deze fase staat de leerling op de schouders van de leraar en ontwikkelt zijn eigen zienswijzen. Het doel is om te overstijgen. De leerling is volledig zelfbewust en begrijpt wanneer op welk moment bepaalde zaken moeten worden ingezet. Hij test deze in de praktijk van het dagelijkse leven en kan anderen hierin onderwijzen. De leerling is leraar geworden.

 

In Agile Scrum zou dit kunnen betekenen dat er hele nieuwe Agile methodes worden ontwikkeld. De mindset en het gedachtegoed worden volledig begrepen en er wordt geëxperimenteerd met nieuwe manieren van werken en getest op de werkvloer. Ook kunnen nieuwe medewerkers en opdrachtgevers duidelijk uitgelegd worden hoe en waarom een organisatie op deze manier werkt.

 

——-

Ga je dus aan de slag met een nieuwe werkmethode zoals bijvoorbeeld Agile Scrum? Wees je dan bewust van de lessen uit de oosterse vechtkunst. Probeer eerst volledig te ervaren hoe deze methode is opgezet, voordat je gaat afwijken. Groei vervolgens door zelfreflectie en experimenteer in de praktijk tot een vorm die volledig past bij jouw team of je bedrijf.

 

In welke fase (Shu, Ha of Ri) bevindt jij of jouw team zich? En welke uitdagingen komen jullie hier tegen?