Product Owner training

Schrijf je nu in voor de Product Owner training!
Datum nader te bepalen – inschrijflijst geopend

De Product Owner training is er op gericht dat deelnemers in staat zijn om optimale productwaarde te creëren met behulp van Agile Scrum. Het leren van de theorie achter Scrum en de rollen binnen Scrum, waarbij de rol van de Product Owner en de interactie met stakeholders en het development team uiteraard centraal staat. Hierbij komen voorbeelden en ervaringen uit de praktijk aan bod. Na afloop van deze tweedaagse training zijn de deelnemers klaar om het Professional Scrum Product Owner examen te maken en hiermee de certificering voor “Professional Scrum Product Owner” te behalen.

In steeds meer organisaties wordt scrum toegepast bij het ontwikkelen van software. Dit is een zeer waardevolle verandering in de manier van samenwerken tussen opdrachtgever, development team en alle betrokkenen. Het is een verandering die bovendien zichtbaar maakt hoe belangrijk teamwork is bij productontwikkeling. De kracht van scrum schuilt in de kennis van uw rol en de toepassing hiervan in de praktijk. Daarom is er in deze training een unieke combinatie gemaakt tussen theorie en praktijk, tussen leren en ervaren.

De Product Owner kan tijdens de training de softskills oefenen die nodig zijn om een effectieve Product Owner te zijn. Samen met de andere deelnemers stap je op het rugbyveld en ervaar je wat het betekent om onderdeel te zijn van een scrumteam. Op het veld worden de rollen en events gebruikt die onderdeel zijn van scrum. Deelnemers ervaren wat er nodig is om als team een doel te stellen en te behalen. Samenwerking, commitment en zelfsturing zijn de kernwaarden. Ga de uitdaging aan en groei als Product Owner.

Deelnemers kunnen na afloop van deze training het online PSPO I assessment afleggen (in het Engels) bij scrum.org. Bij een score van ten minste 85% verkrijgen zij het bijbehorende certificaat van Professional Scrum Product Owner. De Scrum Product Owner training wordt in principe in het Nederlands aangeboden, maar kan indien gewenst ook in het Engels worden gegeven.

Doelen
In deze tweedaagse training leren 5-10 deelnemers de theorie achter scrum vanuit de software development praktijk en het werken als Product Owner. Het doel is dat deelnemers in staat zijn om scrum effectief toe te passen binnen de eigen organisatie.

Als Product Owner ervaart u tijdens deze training bovendien:

de principes en waarden van scrum te onderscheiden;

• Value driven development.
• De Product Owner rol: de taken & de verantwoordelijkheden.
• Optreden als een deskundige Product Owner tijdens de Scrum events.
• Stakeholder management.
• Agile requirements en het schrijven van nuttige Product Backlog items.
• Het managen van de Product Backlog.

Doelgroep
De Product training is geschikt voor toekomstige Product Owner, development managers en product managers die binnen hun bedrijf scrum (gaan) toepassen om maximale waarde toe te voegen aan hun producten en een optimale klanttevredenheid te creëren.

Deelname en inschrijving
U kunt zich online inschrijven voor deze training via het inschrijfformulier. Kosten voor deelname aan de cursus bedragen EUR EUR 1195- (inclusief examenkosten) exclusief BTW. De prijs is per deelnemer voor 2 dagen training, het Product Owner examen, lesmateriaal en lunch. De trainingsdagen zijn altijd aansluitend.

Het is tevens mogelijk deze Product Owner training te volgen met uw eigen Scrum Team intern bij uw organisatie. Informeer over de mogelijkheden voor deze ‘in-company’ trainingen.

Agile Scrum & Rugby Scrum

De term “scrum” is afkomstig uit de sport rugby. De scrum-methodiek wordt vergeleken met de manier waarop een rugbyteam samenspeelt. Het team probeert als groep de bal te winnen en vervolgens achter de lijn van de tegenstander te krijgen om te scoren. Lef, commitment, vertrouwen, respect en focus zijn hierbij kernwaarden. Dit komt overeen met de kenmerken van een multidisciplinair team, plus uiteraard een flinke dosis teamspirit!

Door de Agile scrumwaarden daadwerkelijk te ervaren op het rugbyveld wordt het beter in het geheugen opgeslagen. Als je luistert sla je slechts een klein gedeelte op van wat je hoort, maar als je het ziet en gelijk ervaart dan sla je minstens het vijfvoudige op! Een goede basis om met Scrum te gaan werken.

Scrum voor uw organisatie?

Vanuit Scrumit worden diverse actieve trainingen en coachingstrajecten aangeboden. Afhankelijk van de behoefte van uw team en de ervaring met scrum kiest u een training die bij u past.

Bij het samenstellen van de training en/of coaching houden wij rekening met uw doelstelling: de introductie van scrum, het vormen van een nieuw team of het versterken van een team gedurende het project. Het actief ervaren van de samenwerking en dynamiek binnen uw Scrum team is altijd ons uitgangspunt.

Schrijf u in voor deze training