Scrumit event

In steeds meer organisaties wordt Scrum toegepast. Dit is een zeer waardevolle verandering in de manier van samenwerken tussen opdrachtgever, development team en alle betrokkenen. Het is een verandering die bovendien zichtbaar maakt hoe belangrijk teamwork is in productontwikkeling. Niet alleen teamwork in één team, maar ook tussen de teams onderling. Om die onderlinge samenhang te verbeteren en een geweldige dag te beleven organiseert Scrumit events voor uw bedrijf. Agile Scrummen met een rugbybal!

Opzet

De deelnemers komen aan bij een echte rugbyclub waar zij ontvangen worden met een kop koffie/thee en wat lekkers. Op een groot scherm wordt het WK Rugby afgespeeld om iedereen alvast in de stemming te laten komen. Wanneer alle deelnemers aanwezig zijn en zich indien nodig hebben omgekleed, zullen de trainers iedereen welkom heten en vindt er een korte energizer plaats.

Daarna is het aan de deelnemers om in actie te komen. Er worden willekeurige teams samengesteld, zodat medewerkers elkaar beter leren kennen. Onder leiding van een trainer in rugby-outfit gaan de teams naar buiten. Hier doorlopen zij verschillende samenwerkingsspellen met een rugbybal, waar vanzelfsprekend de echte rugbyscrum een onderdeel van is. Een mooi fotomoment voor de Scrum teams.

Scrum is gedurende het programma de rode draad door de verrassende oefeningen Scrumit. Agile scrummen met een rugbybal!

Het buitenonderdeel wordt afgesloten met een minitoernooi tag-rugby. Een gecontroleerde en veilige variant van het rugbyspel. Hierbij worden geen tackles gemaakt, maar wordt de tag afgepakt bij de tegenstander. De oefeningen en het toernooi zijn geschikt voor mannen en vrouwen van alle leeftijden.

Nu het actieve gedeelte ten einde is gekomen, is iedereen in de mogelijkheid om zich op te frissen in de kleedkamers. Daarna staat er een heerlijk en volledig verzorgd buffet klaar voor alle deelnemers. Tijd genoeg om met elkaar bij te praten.

Het diner wordt energiek afgesloten met een prijsuitreiking en een drankje.

Resultaten

  • Waardering voor de Scrum teams.
  • Positieve energie losmaken.
  • Elkaar op een andere (actieve) manier leren kennen.
  • Teams versterken.
  • Onderlinge band tussen de teams versterken.

Doelgroep
Organisaties of teams die met Scrum werken en invulling willen geven aan bijvoorbeeld een (social) event pf een teamdag.

Programma
Het programma kan bestaan uit een dag of een dagdeel in combinatie met lunch of diner. In het programma kunnen inhoudelijke doelstellingen samengevoegd worden met fun en actviteiten. Scrum en de Scrum teams zijn in het gehele programma de rode draad.

Deelname en inschrijving
Groepen van 10 – 100 personen.

Locatie en tijden
De trainingen vinden plaats op het rugbyveld en in een echt rugbyclubhuis bij u in de buurt. De locatie en tijden worden in overleg met u bepaald.

Agile Scrum & Rugby Scrum

De term “scrum” is afkomstig uit de sport rugby. De scrum-methodiek wordt vergeleken met de manier waarop een rugbyteam samenspeelt. Het team probeert als groep de bal te winnen en vervolgens achter de lijn van de tegenstander te krijgen om te scoren. Lef, commitment, vertrouwen, respect en focus zijn hierbij kernwaarden. Dit komt overeen met de kenmerken van een multidisciplinair team, plus uiteraard een flinke dosis teamspirit!

Door de Agile scrumwaarden daadwerkelijk te ervaren op het rugbyveld wordt het beter in het geheugen opgeslagen. Als je luistert sla je slechts een klein gedeelte op van wat je hoort, maar als je het ziet en gelijk ervaart dan sla je minstens het vijfvoudige op! Een goede basis om met Scrum te gaan werken.

Scrum voor uw organisatie?

Vanuit Scrumit worden diverse actieve trainingen en coachingstrajecten aangeboden. Afhankelijk van de behoefte van uw team en de ervaring met scrum kiest u een training die bij u past.

Bij het samenstellen van de training en/of coaching houden wij rekening met uw doelstelling: de introductie van scrum, het vormen van een nieuw team of het versterken van een team gedurende het project. Het actief ervaren van de samenwerking en dynamiek binnen uw Scrum team is altijd ons uitgangspunt.

Meer weten over deze training?