Achmea team kick-off referentie

René Born

Wessel heeft, samen met Lars en Michael, voor ons een geweldige trainingsdag georganiseerd!

 

We zijn met elkaar in gesprek gegaan om een agile-training te organiseren voor een nieuw agile-team met grote diversiteit in leeftijd, fitheid, werkgever en agile-kennis. Het resultaat was een programma met concrete doelstellingen te bereiken met originele activiteiten.

Een open sfeer werd bij de start van de training direct bereikt door de toegankelijke en vrolijke Wessel. De combinatie van de verschillende activiteiten heeft gezorgd voor verhoging van kennis en teambuilding. Dit van plenaire toelichting binnen tot actief met een rugbybal buiten en van lachen in kleine groepjes tot stevige discussies over de situatie op de werkvloer. Gedurende de dag heeft Wessel rekening gehouden met de behoeftes van de aanwezigen en is meer bereikt dan de bedachte doelstellingen. Eindresultaten zijn de opgedane kennis van agile, verbetering van de onderlinge relaties, waardevolle herinneringen en een gevulde improvement backlog om direct mee aan slag te gaan!”

René BornDelivery manager bij Achmea