Privacy Statement Scrumit

De “Privacystatement Scrumit” geldt voor het gebruik van onze website. Door het gebruik van onze website, ontvangen wij automatisch bepaalde gegevens van jou. Wij gaan altijd zorgvuldig met deze gegevens om. Middels dit privacystatement willen wij jou zo goed mogelijk inlichten over de gegevens die wij van jou verzamelen en het doel van de verwerking daarvan.

Persoonlijke gegevens

Als je gebruik maakt van een van onze diensten (o.a. deelnemen aan trainingen), of het contactformulier op onze website invult, dan kunnen wij de gegevens die je direct aan ons verstrekt verzamelen. Dit betreffen onder meer: jouw naam/namen, e-mailadres, telefoonnummer, rekeningnummer bij betaling en alle overige informatie die je aan ons verstrekt. Wij verzamelen deze persoonlijke gegevens van jou voor diverse doeleinden, zoals het verwerken van jouw vragen, het uitvoeren van de overeenkomst die we met jou hebben, het voeren van correspondentie met jou en/of het afhandelen van een sollicitatie. Daarbij kunnen we de informatie die we van jou hebben gekregen combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren. Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van onze website(s). Hiervoor gebruiken we diverse technieken, waaronder cookies.

Uw persoonlijke gegevens worden dus gebruikt voor:

  • Het uitvoeren van de overeenkomst die we met jou hebben;
  • De contacten die we met jou hebben. Dit kan betrekking hebben op de overeenkomst die we met jou hebben, maar ook voor marktonderzoek of een klanttevredenheidsonderzoek;
  • Een sollicitatieprocedure, indien van toepassing;
  • Het opstellen van statistieken over het gebruik van onze website(s).

Als het noodzakelijk is voor bovenstaande gebruiksdoeleinden dan kunnen wij de informatie ook doorgeven aan andere partijen die jouw gegevens nodig hebben voor een goede afhandeling van de bestelling en/of de uitvoering van de overeenkomst. Zo’n situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen als er een onafhankelijke trainer of docent wordt ingeschakeld voor het geven van een cursus, een fotoproduct ergens besteld wordt of een derde de foto’s bewerkt. Jouw gegevens zullen echter nooit worden doorgegeven aan personen of instanties buiten de Europese Unie.

Verwerking gegevens nieuwsbrief

Het doel van de gegevensverzameling over ontvangers van de nieuwsbrief is inzicht te krijgen in het lees- en klikgedrag. Hiermee krijgen we inzicht in wie de nieuwsbrief opent, hoe vaak en wanneer. Ook wordt duidelijk op welke link wordt geklikt. Het verzendtijdstip en de inhoud van de nieuwsbrief kan daardoor beter worden afgestemd op de wensen van de lezers. Voor de verwerking van de gegevens wordt met Mailchimp een verwerkersovereenkomst gesloten. De gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. Verwerking van de gegevens vind plaats op basis van toestemming door de gebruikers.

Bewaartermijn

Wij zullen de verzamelde gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens oorspronkelijk werden verwerkt. Voor zover er voor bepaalde doeleinden van de gegevensverwerking geen wettelijke bewaartermijn is bepaald, dan zullen wij deze gegevens nooit langer dan één (1) jaar na de gegevensverstrekking bewaren.

Cookies

Om onze site goed te laten werken, gebruiken wij cookie(s). Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens jouw bezoek aan onze website op jouw apparaat wordt geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen over de wijze waarop jij onze website gebruikt. Ook verkrijgen we van zo’n cookie informatie die nodig is om onze website goed te laten werken.

We gebruiken cookies voor Google Analytics. Daarmee kunnen we bijhouden hoe gebruikers onze website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over onze website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Rechten

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Ook heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou hebben verzameld op te vragen of een verzoek in te dienen tot beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Uiteraard kan je ook te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens of de eerder gegeven toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken intrekken. Wil je deze rechten uitoefenen? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Contact
Scrumit
t.a.v. de heer Hofman
Torenallee 62-22
5617 BD Eindhoven
[email protected]

Klacht

Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij je om eerst contact met ons op te nemen. Als wij samen niet tot een oplossing komen, kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.